75 procent van de studenten betaalt te veel huur

Het hoge percentage van 75 procent van de studenten die te veel huur betaalt, is te verklaren met het gegeven, dat veel studenten niet weten dat ze te veel betalen. In de wet is vastgesteld hoeveel huur een verhuurder per kamer of studio mag vragen. Het argument dat de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod gaat niet op bij kamers en studio’s, omdat de wet bepaalt hoeveel ervoor een kamer of studio betaald moet worden.Hierdoor kun je gemakkelijk de huur omlaag krijgen als die te hoog is. Het vragen van een te hoge huur is niet strafbaar. Dit is ook de reden dat de meeste verhuurders een te hoge huur vragen. Daarom is het aan te raden de huur na te rekenen.

Wil je ook weten of je te veel huur betaalt, gebruik dan de onderstaande link:

Het aankaarten van een te hoge huur is zeer lucratief, omdat een verhuurder gemiddeld 85 euro per maand te veel vraagt voor een kamer. Het komt erop neer, dat een gemiddelde student 1020 euro per jaar te veel aan huur betaald. Voor studio’s geldt vaak een nog hoger bedrag. Het aanpakken van huisjesmelkers kan via de huurcommissie en kost je 25 euro. In de meeste gevallen is dit succesvol, de 25 euro is zo al snel terugverdiend.

Als je korter dan 6 maanden een studio of kamer huurt, kun je zelfs de teveel betaalde huur terugkrijgen voordat je aan het procederen was begonnen. Als je na 6 maanden van huur betalen een procedure begint, krijg je alleen vanaf het moment dat je de procedure bent begonnen tot de uitspraak de te veel betaalde huur terug. Vanzelfsprekend ga je na de uitspraak, de vastgestelde lagere huur betalen.
Dus je krijgt een bedrag van de teveel betaalde huur terug als de huur niet juist is, dit kan vaak een paar honderd euro zijn. Ook zal de huur naar de juiste prijs worden verlaagd. De huur kan nooit omhooggaan door een procedure. Als de huur hoger hoort te zijn, dan hou je gewoon je oude huur.

Naast dat veel studenten niet weten dat ze te veel huur betalen, bestaat de angst dat het melden van een hoge huur ervoor zorgt dat je uit je kamer wordt gezet. De huurbaas kan dit alleen via de rechter doen en het aanvechten van een te hoge huur is geen reden dat de rechter een uitzetting toestaat.

Als je hulp wilt bij het verlagen van je huur, dan kun je dat via Protega regelen:

Site : www.protega.nl
Facebook: https://www.facebook.com/protegarecht
Email: info@protega.nl