Te veel Huur

Bereken of je te veel huur betaalt:

Je verhuurder rekent per maand te veel. Hier is wat aan te doen, neem contact op met info@protega.nlvia deze knop
WhatsApp 

Te hoge huurkosten

De wetgever heeft maximumprijzen bepaald, als het gaat over huurprijzen voor woonruimte kleiner dan 50 m2. Deze maximumprijzen zijn terug te vinden in de volgende wet: Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Veel verhuurders zijn niet op de hoogte van deze wet of overtreden deze wet bewust. Hierdoor betaalt het meerendeel van de huurders te veel huur. Wil je ook weten of je te veel huur betaalt, gebruik dan de bovenstaande rekentool. Als je te veel betaalt, kunnen wij jouw huur met tientalen euro’s of soms honderden euro’s omlaag brengen.