Onderhoudsgebreken

Een veel voorkomend probleem bij huren is het onderhoud. Hierbij is vaak de vraag wie er moet betalen voor het onderhoud. In principe stelt artikel 7:206 BW dat de verhuurder al het onderhoud op zich moet nemen. Maar artikel 7:217 BW zorgt er wel voor dat de huurder wel klein onderhoud voor zijn rekening moet nemen. Als de verhuurder weigert groot onderhoud uit te voeren, kan de huur worden verlaagd met soms wel 50 procent. Als de huurbaas de gebreken herstelt mag hij weer de normale huur vragen.